• söndag 20 oktober 2019
  • De bästa fonderna för alla dina konton - meddelande när det är dags att byta - medlemskap till gör-det-själv-pris


Prova-på 30 dagar gratis

Kostnadsfritt

JA TACK!

Efter provperioden avslutas medlemskapet per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Aktiv fondbytare?

Enkel : fåtal fondbyten (ca 1 gång per år). En fond. Avancerad : många fondbyten. Många fonder.

Nordnet Kapitalförsäkring

Fondbyte rekommenderas

För 576 dagar sedan (2018-03-23) kom signaler som gör att vi rekommenderar att du byter fonder.
De fonder och den fördelning du rekommenderas att ha just nu, ser du i tabellen nedan - de har grön bakgrund.

Ny rekommendation

BYT 100% av Danske Invest SRI Global SA MOT Öhman Penningmarknadsfond

Den här fonden skulle du haft 2018-12-20:

Fondbyte
2018-03-23
Andel Fondnamn +/-
KÖP 100% Öhman Penningmarknadsfond -0,9%
SÄLJ 0% Danske Invest SRI Global SA 0.0%
Öhman Kort Ränta A är portföljens trygga fond, den följer ej börsens svängningar upp/ner.
symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.

DIAGRAM över utvecklingen


Tidigare fondbyten

2017-02-03 BYT 100% av SEB Globalfond - Lux (-4,3% / -4,3%)
MOT Danske Invest SRI Global SA
2016-12-16 BYT 100% av Öhman Penningmarknadsfond (-0,9% / -0,9%)
MOT SEB Globalfond - Lux
2015-08-25 BYT 100% av SEB Globalfond - Lux (-3,6% / -3,6%)
MOT Öhman Penningmarknadsfond
2015-05-08 BYT 100% av Öhman Penningmarknadsfond (0,0% / 0,0%)
MOT SEB Globalfond - Lux

Disclaimer

Informationen som presenteras på FondKalles hemsidor under domänen fondkalle.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. FondKalle ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.

Prova-på 30 dagar gratis

Kostnadsfritt

JA TACK!

Efter provperioden avslutas medlemskapet per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Kontakt

CompuStock
Kungsladugårdsgatan 14B
414 69 Göteborg

0708-53 99 13