• torsdag 24 september 2020
  • De bästa fonderna för alla dina konton - meddelande när det är dags att byta - medlemskap till gör-det-själv-pris


Prova-på 30 dagar gratis

Kostnadsfritt

JA TACK!

Efter provperioden avslutas medlemskapet per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Aktiv fondbytare?

Enkel : fåtal fondbyten (ca 1 gång per år). En fond. Avancerad : många fondbyten. Många fonder.

Avanza Avtalspension KAP-KL

Fondbyte rekommenderas

För 188 dagar sedan (2020-03-20) kom signaler som gör att vi rekommenderar att du byter fonder.
De fonder och den fördelning du rekommenderas att ha just nu, ser du i tabellen nedan - de har grön bakgrund.

Ny rekommendation

KÖP Öhman Etisk Index Europa

De här fonderna skulle du haft 2020-03-24:

Fondbyte
2020-03-20
Andel Fondnamn +/-
16% Avanza Zero
Handelsbanken Sverige Index Criteria
-6,1%
28% Danske Invest Sverige Kort Ränta SA -1,5%
KÖP 18% Öhman Etisk Index Europa +4,3%
19% Öhman Etisk Index USA A -1,3%
19% Swedbank Robur Access Asien -8,7%
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA är portföljens trygga fond, den följer ej börsens svängningar upp/ner.
symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.

DIAGRAM över utvecklingen


Tidigare fondbyten

2020-03-20 Öhman Etisk Index Europa
2020-03-13 Carnegie Indienfond (-19,0% / -3,2%)
2020-03-06 Öhman Etisk Index Japan (-13,9% / -2,5%)
2020-02-10 Swedbank Robur Access Asien
2020-01-31 Öhman Etisk Index Europa (+4,6% / +0,8%)

Disclaimer

Informationen som presenteras på FondKalles hemsidor under domänen fondkalle.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. FondKalle ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.

Prova-på 30 dagar gratis

Kostnadsfritt

JA TACK!

Efter provperioden avslutas medlemskapet per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Kontakt

CompuStock
Idelundsvägen 37
439 72 FJÄRÅS

0708-53 99 13