SPP INVESTERINGSSPARKONTO

E Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för SPP InvesteringsSparKonto.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  SPP.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • SPP Penningmarknadsfond (-0,2% / -0,2%)
  • IN
  • Storebrand Global Multifaktor NOK
    SPP Aktiefond Global

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
100% Storebrand Global Multifaktor NOK
 SPP Aktiefond Global
+8,8%
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.