SKANDIA AVTALSPENSIONER

E Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Skandia Avtalspensioner.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Skandia.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • Skandia Penningmarknad (-0,1% / -0,1%)
  • IN
  • Carnegie WorldWide
    Skandia Världen

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
100% Carnegie WorldWide
 Skandia Världen
+13,2%
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.