NORDNET AVTALSPENSION KAP-KL

E Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Nordnet Avtalspension KAP-KL.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Nordnet.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  •   BYT 100% av Öhman Penningmarknadsfond (-0,9% / -0,9%)
  •   TILL Danske Invest Global Index SA

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
100% Danske Invest Global Index SA +6,0%