NORDEA PA 03

E Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Nordea PA 03.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Nordea.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • Nordea Likviditetsinvest (-0,1% / -0,1%)
  • IN
  • Nordea Indexfond Global
    Nordea Global

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
100% Nordea Indexfond Global
 Nordea Global
+7,0%
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.