NORDEA IPS

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Nordea IPS.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Nordea.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • Nordea European Sm and Mid Cap Equity Fund (+14,6% / +1,6%)

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
12% Nordea Indexfond Global
 Nordea Global
+5,7%
9% Nordea Indienfond +21,8%
10% Nordea Japan Fund +17,5%
10% Nordea Kinafond +10,8%
8% Nordea Latinamerikafond +1,2%
15% Nordea Likviditetsinvest -0,0%
10% Nordea North America Fund +14,0%
13% Nordea Småbolagsfond Norden +0,3%
13% Nordea Indexfond Sverige
 Nordea Swedish Stars
+10,7%
 Nordea Likviditetsinvest är portföljens trygga fond,
den följer ej börsens svängningar upp/ner.
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.