FOLKSAM PENSIONSFöRSäKRING

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Folksam Pensionsförsäkring.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Folksam.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • IN
  • JPM Latin America Equity A (dist)-USD
  • UT
  • Danske Invest Sverige Kort Ränta (+0,5% / +0,1%)

Aktuell fondfördelning 2017-09-22:

AndelFondnamn+/-
13% BGF European Value A2 USD
 Öhman Etisk Index Europa
+7,6%
8% Carnegie Rysslandsfond +6,6%
14% Danske Invest Global Index +6,1%
12% Didner & Gerge Aktiefond +22,8%
10% Fidelity Greater China A-USD +6,8%
12% Fidelity Pacific A-USD
 Öhman Etisk Index Pacific
+6,9%
8% JPM Latin America Equity A (dist)-USD +3,3%
11% Öhman Etisk Index Japan +19,5%
12% Öhman Etisk Index USA A +11,0%
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.