FOLKSAM PENSIONSFöRSäKRING

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Folksam Pensionsförsäkring.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Folksam.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • BGF European Value A2 USD (+8,3% / +1,0%)

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
13% Danske Invest SRI Global +0,4%
19% Danske Invest Sverige Kort Ränta -0,0%
13% Didner & Gerge Aktiefond +18,2%
11% Fidelity Greater China A-USD +11,8%
12% Fidelity Pacific A-USD
 Öhman Etisk Index Pacific
+12,7%
9% JPM Latin America Equity A (dist)-USD +3,3%
11% Öhman Etisk Index Japan +23,5%
12% Öhman Etisk Index USA A +14,4%
 Danske Invest Sverige Kort Ränta SI är portföljens trygga fond,
den följer ej börsens svängningar upp/ner.
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.