FOLKSAM PA03

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Folksam PA03.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Folksam.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • IN
  • Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
  • UT
  • Öhman Etisk Index Europa (+11,8% / +1,5%)

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
12% Danske Invest SRI Global SI -3,0%
18% Danske Invest Sverige Kort Ränta SI -0,0%
8% JPM Latin America Equity A (dist)-USD +4,8%
8% JPMorgan China A (dist)-USD +17,1%
9% JPMorgan India A USD Inc +13,5%
10% Öhman Etisk Index Japan +21,4%
12% Öhman Etisk Index Pacific -2,2%
11% Öhman Etisk Index Sverige A +13,2%
12% Öhman Etisk Index USA A +15,2%
 Danske Invest Sverige Kort Ränta SI är portföljens trygga fond,
den följer ej börsens svängningar upp/ner.