FOLKSAM-LO PA03

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Folksam-LO PA03.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Folksam-LO Pension.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • Öhman Etisk Index Europa (+11,5% / +1,6%)

Aktuell fondfördelning 2017-11-20:

AndelFondnamn+/-
11% Carnegie Indienfond +22,5%
13% Catella Småbolag
 Folksam LO Sverige
+5,4%
19% Danske Invest Sverige Kort Ränta -0,0%
16% Folksam LO Världen +7,0%
11% JPM Latin America Equity A (dist)-USD +3,3%
15% Öhman Etisk Index Pacific +2,3%
15% Öhman Etisk Index USA A +14,8%
 Danske Invest Sverige Kort Ränta SI är portföljens trygga fond,
den följer ej börsens svängningar upp/ner.
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.