AVANZA KAP-KL

A Nedan finner du de fonder som vi rekommenderade för Avanza KAP-KL.
Vi väljer IN fonder som vi tror kommer att gå bra den närmsta tiden och tar UT fonder som vi tror kommer utvecklas sämre. Ditt jobb är nu att göra själva fondbytet hos  Avanza.
Följ gärna guiden Fondbyte - så här gör du i högerkanten ->

Senaste fondbytet rekommenderades för ___ dagar sedan

  • UT
  • Handelsbanken Rysslandsfond (+15,7% / +1,1%)

Aktuell fondfördelning 2017-05-21:

AndelFondnamn+/-
17% Avanza Zero
 Handelsbanken Sverige Index Criteria
+20,9%
10% Carnegie Indienfond +24,0%
16% Danske Invest Global Index +4,1%
16% Danske Invest Sverige Kort Ränta +0,5%
16% Danske Invest Europa +8,4%
12% Öhman Etisk Index Japan +27,5%
13% Robur Access USA +14,0%
 Danske Invest Sverige Kort Ränta SA är portföljens trygga fond,
den följer ej börsens svängningar upp/ner.
  symboliserar att fonden uppfyller miljö- och/eller etiska krav (enligt SWESIFs kriterier). Finns som huvudfond eller alternativ. I rutor med två fonder där den ena är grön står den som alternativ till huvudfonden.